Call us at 0775450028
E-mail: info@abasomi.com

Abangi we basimba olunwe, we kyabikira

Literal Meaning

Implied Meaning

Our Partners